AED Teknik IŞIKLIK / KUBBE BAKIM ÜNİTELERİ
Işıklık/kubbe bakım üniteleri bina içerisinde veya dışında yer alan ışıklık veya kubbelere erişim için kullanılmak üzere dizayn ve imal edilirler. Yüksek metrajlı açıklıkların aşılmasında, yatay ve radyal motorize yürüyüş sağlayan üniteler güvenli ve yüksek kapasiteli erişim çözümleri sunar. Işıklık kubbe ve galeri boşluğu gibi yapılara hem içten hem dıştan personel eriştirmede kalıcı ve bölgesel hareketli bir yapı olarak da kullanılarak bir temizlik bakım restorasyon ve erişim amaçlarına hizmet ederler.