AED Teknik MONORAY ÜNİTELER
Monoray sistemler bina cephesi boyunca hareket eden aluminyum bir ray ve rayın bağlı olduğu konsollar ile oluşturulan ray pisti üzerinde yatay hareket ederler. Ray üzerinde hareket motorlu şaryolar ile sağlanmakta olup, platform bu şaryolara bağlı olarak hareket eder. Binaya bağlanan çelik braketler (konsollar) cepheden bağlantılı, parapet içinden bağlantılı veya saçak altından bağlantılı olabilmektedir. Platformlar (2m-6m) uzunluğunda, kayar veya açılır sabit adaptörlü olarak da imal edilebilir. Tüm monoray üniteler EN 1808 standardında yer alan güvenlik ekipmanları ile donatılı olarak imal edilir.