AED Teknik AED-CR

AED-CR (CLIMBING RAIL MACHINE)
AED-CR is the type of machine that is suitable for complex and angular buildings.
This type of machine can climb with the help of rails and anchors that are designed specially, in order to overcome the elevation differences existing in the building.
The machine climbs with toothed rack and other various systems along the rail track specified on the building.
Different electronic switches and hydraulic pistons are used to keep the balance of the system during the climbing process.
Multilayer drums or hoists can be used for vertical movements in accordance with the height of the building.

AED-CR
AED-CR modeli kompleks ve açılı şekilde inşa edilen binalarda kullanılır.
AED-CR modeli binada bulunan kot farklarını aşmak için çatı katında belirlenen açılarda özel olarak tasarlanan ray ve ankrajlar sayesinde tırmanabilir.
Binada belirlenen ray hattı boyunca, krameyere dişliler veya çeşitli sistemler ile tırmanma hareketini gerçekleştirir.
AED-CR diğer ağır ve büyük BMU türlerine nazaran daha kompakt bir tasarıma sahiptir.
AED-CR modelinin tırmanma esnasında sistemi dengede tutabilmek için çeşitli elektronik switchler ve hidrolik pistonlar kullanılmaktadır.
AED-CR modelinde dikey hareketler için binanın yüksekliğine uygun olacak şekilde multilayer tambur veya kaldırma mekanizmaları kullanılabilir.