AED Teknik AED240 PANTOGRAPH CRADLE

AED-240 Pantograph Cradle
- The vertical movement is provided either with the hoists placed on the platform or with the multilayer drum placed on the machine.
- It is specially designed for coves that are difficult to reach.
- This pantograph system can be opened with the help of pistons.
- These pistons can be manufactured as either manual or electrical.

AED-240 Pantograf Platform
- Platformun üzerinde bulunan kaldırma mekanizmaları veya çatıda bulunan makinanın üzerindeki multilayer tamburlar ile dikey hareketi sağlanır.
- Binada erişilmesi zor olan girintiler için özel olarak tasarlanır.
- Bu pantograf sistem, pistonlar yardımı ile açılabilir.
- Bu pistonlar manuel ve elektrikli olarak iki seçenekte üretilir.