AED Teknik QUALITY
KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda;
• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
• Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
• Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
• Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
• Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
• Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak  
• Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
• Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek. 
• Sürdürülebilir şartlara, çalışan ve tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak.
• Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

Bütün faaliyet sahalarında kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini kalite politikamız olarak yerine getirmeyi taahhüt ederiz.


AED TEKNİK, uluslararası ve yerel kalite normlarına her zaman uymayı müşterilerine taahhüt eder. ISO 9001 kalite güvence belgesi ile beraber, tüm model ve üretimleri için gerekli olan tip onay sertifikaları ile CE işaretli ürünler imal eder. Kalite departmanı, imalata giren tüm malzemelerin kontrolu ve muayenesi ile başlayan süreci ünitelerin ve ürünlerin teslimine kadar titizlikle izler. EN 1808:2015 normlarına tam uygunluk ile üretilen üniteler sektörde benzeri olmayan şekilde izlenebilirlik ve kontrol süreçlerine tabi tutularak son kullanıcının her durumda güvenli ve yüksek kaliteli üniteler ile çalışması garanti edilir. 

Bir çok ürün ve güvenlik sistemi patentli olan firma, AR-GE birimine yaptığı yatırımlarla bugün ve yarın hep yüksek kalite ve yüksek güvenlik idealinde ilerlemeye devam edecektir.