AED Teknik ELECTRIC SUSPENDED PLATFORMS
Asma iskeleler bina cephe işleri, enerji yapılarında geçici erişim, inşaat ve imalat işlerinde geçici platformlar olarak güvenle kullanılabilir. Asma platform ve askı kolu olarak 2 ayrı ana kısımdan oluşurlar. Askı kolları ve platform tipleri yapılacak işin ve çalışılacak yerin formuna göre özel imal edilebilir. Platform uzunluğu 1m ile 14 metre arasında, düz, L, U ve çift katlı olarak imal edilebilir. Net taşıma kapasitesi 240 kg ile 1500 kg arasında imal edilebilir. Askı kolu mobil denge ağırlıklı, parapet bağlantılı veya yüksek ayaklı olararak imal edildiği gibi çalışılacak yere göre de özel olarak imal edilebilir.