AED Teknik ROOF MACHINE

Building Maintenance Units

         Building Maintenance Units are specifically designed machines for enabling the maintenance and repair of tall and complex buildings. These permanent machines are usually placed on the roof of the building and comprise a moving motorized carriage or platform to permit its professional user to realize his task conveniently. 

BMUs are a crucial part of a high-rise and complex building as it grants the maintenance of a building such as cleaning, exterior repair, painting, and realizing other necessary tasks. They are designed with several safe machinery systems to minimize the accidents and injuries a staff may encounter during the cleaning process and to access the complex parts of a building, which are difficult to reach with conventional methods. With the prevalence of BMUs, maintenance of tall buildings becomes quite safe and timesaving.

BMUs have various types and their design and types vary in each individual building, as each building has its unique structure and needs. Some BMUs can be fixed units, and some can be moving units. BMUs have to be used by a professionally trained operator who is qualified enough to operate the machine otherwise some errors and accidents may occur.


Bina Bakım Üniteleri
          
          
Bina Bakım Üniteleri, yüksek ve kompleks yapıların bakım ve onarımını sağlamak için özel olarak tasarlanmış makinelerdir. Bu kalıcı makineler sıklıkla binanın çatısına yerleştirilir ve profesyonel kullanıcısının işini kolaylıkla gerçekleştirmesine olanak sağlamak için hareketli bir platform ile birlikle üretilir. 

BMU'lar, bir binanın temizlik, dış onarım, boyama ve diğer gerekli görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayan yüksek katlı ve karmaşık bir binanın ehemmiyetli bir parçasıdır. Temizlik işlemi sırasında personelin karşılaşabileceği kaza ve yaralanmaları en aza indirgemek ve bir binanın sıradan yöntemlerle ulaşılması zor olan kompleks bölümlerine erişebilmek için çeşitli güvenli makine sistemleri ile tasarlanmıştır. BMU'ların yaygınlaşmasıyla birlikte yüksek binaların bakımı oldukça güvenli ve zaman kazandırıcı hale gelmiştir.

BMU'ların çeşitli türleri vardır ve her binanın kendine özgü yapısı ve ihtiyaçlarına yönelik tasarımları ve türleri farklılık gösterir. Bazı BMU'lar sabit üniteler olarak üretilirken bazıları hareketli üniteler olarak üretilebilir. BMU'lar, nitelikli ve profesyonel olarak eğitilmiş bir operatör tarafından kullanılmalıdır, aksi takdirde öngörülmeyen durumlar veya kazalar meydana gelebilir.